Nemzetközi autóbusz vizsgáztatás, nemzetközi autóbusz műszaki vizsgáztatás, nemzetközi autóbusz műszaki vizsgaállomás

Műszaki vizsgabázisunk, ahol mind belföldi, mind nemzetközi 2-3 tengelyes autóbusz műszaki vizsgáztatását vállaljuk.

Jármű vizsga felkészítés:

 • hatósági vizsga felkészítés
 • autóbuszok nemzetközi felkészítése (megbontás alól mentesített autóbuszoknál)
 • T100 vizsgára felkészítés, vizsga időpontjának megszervezés

AUTÓBUSZ VIZSGÁZTATÁSA ESETÉN

Belföldi műszaki vizsgához

1. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges iratok (magánszemély esetén):

 • Személyazonosító igazolvány vagy,
 • Útlevél vagy,
 • Új típusú vezetői engedély


2. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges okiratok (cég esetén):

Ha a kérvényező aláírásra jogosult:

 • Cégkivonat
 • Aláírási címpéldány
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint)
 • Meghatalmazotti eljárás esetén: (ha nem a tulajdonos hozza a gépjárművet) a pecséttel ellátott írásos megbízásnak tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, születési hely, idő)


3. A vizsgálandó jármű okmányai:

 • forgalmi engedély vagy,
 • hatósági határozat


4. Kötelező felelősségbiztosítás érvényességét igazoló irat:

 • befizetési bizonylat (sárga csekk) vagy,
 • számlakivonat vagy,
 • nemzetközi biztosítást igazoló irat “zöld lap”


5. Daruval, emelőhátfallal szerelt gépjárműhöz:

 • munkavédelmi felülvizsgálat igazolása


6. Hűtő felépítménnyel ellátott járműveknél

 • érintésvédelmi vizsgálat igazolása

Nemzetközi autóbusz műszaki vizsgához ezen kívül még szükséges

 • kezelési és karbantartási napló
 • nemzetközi időszakos vizsgálati bizonyítvány